Tweets op de NLD

Tweets uit Delft

Impressie Delft

Print

Sluiting Koepoortbrug voor onderhoud

Written by Robert. Posted in Laatste nieuws

Onderhoud KoepoortDe Koepoortbrug wordt gesloten voor al het verkeer gedurende 6 dagen. De provincie Zuid Holland voert in deze periode groot onderhoud uit aan de brug. In dezelfde periode wordt ook onderhoud uitgevoerd aan de Plantagebrug, deze blijft echter toegangelijk voor voetgangers en fietsers.

De werkzaamheden vinden plaats tussen zaterdag 30 augustus (vanaf  22.00 uur) en vrijdag 5 september (tot uiterlijk 06.00 uur).  

 

Print

Uitzendorganisatie Ubron opent vestiging

Written by Robert. Posted in Laatste nieuws

Ubron logoUbron, uitzendorganisatie, opent een vestiging op de Nieuwe Langendijk. Ubron had reeds vestingen in Rotterdam en Krimpen a/d IJssel en per 1 september 2008 ook Delft!

De missie van Ubron is het bieden van meer uitzendkracht. Daarom is alles bij Ubron gericht op het creëren van een perfecte match tussen mens en werk. Ubron is al meer dan 23 jaar actief en heeft in deze periode een schat aan ervaring en kennis van de arbeidsmarkt opgebouwd. Een groot aantal functies zijn daarbij nauwkeurig in kaart gebracht. Ubron heeft de dienstverlening hierop afgestemd, hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende vijf vakgebieden: office productie sales techniek logistiek.

Kijk op de website van Ubron als u op zoek bent naar een vacature of een vacature beschikbaar heeft.

 

Print

Een nieuw leven voor de Nieuwe Langendijk

Written by David Lansen. Posted in Laatste nieuws

Ongelooflijk hoeveel mensen er op de midzomeravond zijn gekomen. 34 mensen waren er in totaal, dat is vergeleken met vorig jaar niet slecht. Op die bijeenkomst voor de Nieuwe Langendijk, op de Molshoop met wethouder Merkx, was 31 man aanwezig. Hiermee kun je voorzichtig zeggen dat de mensen uit de straat geven om wat er buiten hun deur gebeurt en gaat gebeuren.

Dankzij deze enthousiaste versterking en goede input is er op de midzomeravond gestart met een nieuw leven voor de Nieuwe Langendijk. Een leven waarin er gezamenlijk wordt nagedacht over activiteiten die bij zullen dragen aan de herleving van de Nieuwe Langendijk. Er zijn een vijftal commissies opgericht, meer inhoudelijke informatie over deze commissies volgt later. Het gaat er vooral om dat bewoners en ondernemers bereid zijn om een gedeelte van hun vrijetijd in te zetten voor een aantrekkelijkere straat. Deze aantrekkingskracht zal onder meer zitten in het aanzicht van de straat (is het schoon), maar ook bijvoorbeeld in het vormen van een imago voor de straat.

Samenwerking werkt! Zoals de werkgroep al succesvol samenwerkt met DN Urbland, zo zal de inzet van de nieuwe actieve leden in de straat effectief zijn. Immers, vele handen maken licht werk: dit is het begin van een nieuw leven voor de Nieuwe Langendijk!